Kortfattat om Metron

Metron Miljökonsult är ett oberoende högteknologiskt konsultföretag inriktat på omgivningspåverkan från mark- och anläggningsarbeten i nära samarbete med beställare, myndigheter, entreprenör och tredje man. Metron kan hjälpa dig med tekniska utredningar vid miljöstörningar, med huvudfokus på vibrationer.

 

Vi arbetar med den juridik, det regelverk och de arbeten som berör tredje man.

Ann-Sofie Wessberg, VD

METRON - Din miljökonsult inom

Mark- och Anläggningsteknik

Metron är en oberoende miljökonsult som genomför tekniska utredningar vid mark- och anläggningsarbeten. Våra analyser erbjuder en djup förståelse för den omgivande miljön – både ovan och under jord. Det här låter oss hjälpa våra kunder med att utveckla optimala arbetsplaner med fokus på effektivitet, säkerhet och minsta möjliga miljöpåverkan.

Förundersökning, skadeutredning och löpande analys

Med våra tjänster uppnås en ökad omgivningskontroll under alla moment i projektet.

Vi utför förundersökningar och riskanalyser i projektets inledande fas, vilket gör det möjligt att ta kvalificerade och kostnadsoptimala beslut genom rätt utrustning och rätt arbetsmetoder. På så sätt kan man förebygga miljöpåverkan och skador på närliggande byggnader och anläggningar.

Vi erbjuder löpande vibrationsövervakning och bullermätning under hela eller delar av projektet. Det här gör det mycket enkelt att analysera sin miljöpåverkan och hålla sig inom acceptabla nivåer.

Om det uppkommer störningar under arbetets gång kan vi snabbt reda ut dess orsak och omfattning. Vi kan vara behjälpliga med förslag på hur man kan anpassa arbetsplanen för att gå vidare.

Kontakta oss för konsultation

Metron Miljökonsult AB erbjuder konkreta tekniska lösningar med klara ställningstaganden. Vi arbetar med omgivningspåverkan från bygg- och anläggninsarbete som uppkommer vid sprängning, packning, pålning, spontning, schakt och trafik. Vi använder oss bland annat av egenutvecklade mätinstrument som ger er detaljerade mätningar under alla förhållanden.

Kontakta oss gärna via mail eller telefon för mer information om våra tjänster. Vi finns tillgängliga för konsultation i hela Sverige. Men du är också välkommen in till något av våra kontor i Göteborg, Sundsvall och Falun.

Senaste nyheterna

Från Metron Miljökonsult

2017-06-09

Metron öppnar kontor i Karlstad

2016-05-11

Välkommen Carola Persson

2016-04-06

Välkommen Jenny Möller

2016-02-01

Sprängteknisk rådgivning för huvudvattenledning inom Brf Famnen, Göteborg

2015-10-20

Välkommen Anton Einer!