Inner glow overlay
 
 

Metron Miljökonsult vision är att uppfattas som det bästa kunskapsföretaget avseende vibrationsteknik inom mark och anläggning, med tillgång till det mest kompetenta mätsystemet på marknaden.  

Aktuellt

2017-06-09

Metron öppnar kontor i Karlstad

I samband med att efterfrågan av Metrons tjänster växer så kommer Metron att öppna ett nytt kontor i Karlstad. Karlstads kommun har plockat fram en tillväxtstrategi där det satts tydliga mål till att nå visionen Livskvalitet Karlstad 100 000, det vill säga att vara en kommun där minst 100 000 invånare vill bo och leva.

”Karlstad ligger i en expansiv region och geografiskt sett ligger Karlstad väldigt bra till. Det är med stor förväntan vi gör den här satsningen och vi ser framemot nya samarbetspartners.

I och med att staden växer så ställs det större krav på att bostäder och infrastruktur ska hålla och utvecklas. Där igenom sätts det även större krav på att omgivningspåverkan orsakad av vibrationer minimeras. Det är där vi kommer in i bilden och kan erbjuda våra kunder ett helhetskoncept” säger Metrons VD Ann-Sofie Wessberg.

2016-05-11

Välkommen Carola Persson

Carola är Metron Göteborgs nya administratör! Hon har 20 års erfarenhet av orderadministration och kundservice och började hos oss i februari 2016.
Carola är glad, positiv och har glimten i ögat. Undrar du något ring vår växel så får du även en chans att prata med henne.

Carola Persson
Administratör
031 80 04 20
carola.persson@metron.se

2016-04-06

Välkommen Jenny Möller

Jenny är en 25-årig nyutbildad berg- och anläggninstekniker och har börjat hos oss på Metron i Falun. Jenny studerade vid Bergsskolan i Filipstad där hon bland annat läste yrkesförberedande ämnen inom markbyggnad och bergteknik. Jenny är en ambitiös tjej som alltid har nära till ett leende.

Vi är så glada att du börjat hos oss!

Jenny Möller
Berg- och anläggninstekniker
076 016 66 47
jenny.moller@metron.se

2016-02-01

Sprängteknisk rådgivning för huvudvattenledning inom Brf Famnen, Göteborg

I samband med att Veidekke Entreprenad under 2015 uppförde nya bostadshus, har Metron Miljökonsult utfört besiktning samt vibrationsmätning.
Metron har även bidragit med sprängteknisk rådgivning för sprängarbeten intill en befintlig huvudvattenledning inom riskområdet.

2015-10-20

Välkommen Anton Einer!

Anton har under hösten 2015 förstärkt Göteborgskontoret. Han är utbildad Geolog med inriktning på berggrundsgeologi
vilket han studerat till vid Göteborgs Universitet - Institutionen för geovetenskaper. Anton är engagerad, arbetsvillig och ambitiös
och kommer förutom detta bidra med sitt kunnande om geologi.

Vi är så glada att du har börjat hos oss!

Anton Einer
Geolog
072-544 44 70
anton.einer@metron.se

2015-10-08

Välkommen Daniel Gesar!

Under hösten 2015 har Daniel förstärkt kontoret i Falun! Han är utbildad byggnadsingenjör som han studerat till vid Högskolan Dalarna i Borlänge.
Daniel är målmedveten, effektiv och engagerad. Han kommer även bidra med sin kunskap om byggteknik.

Vi är så glada att du börjat hos oss!

Daniel Gesar
Byggingenjör
070-273 22 07
daniel.gesar@metron

2015-08-28

Välkommen Samuel Lönnqvist!

Samuel har sedan i Augusti förstärkt Göteborgskontoret. Han är utbildad byggnadsingenjör vilket han studerat till på Linnéuniversitetet i Växjö. Han har även studerat kurser inom ljud och vibrationer vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Samuel är positiv och ambitiös och kommer förutom det att bidra med sin kunskap om byggteknik.

Vi är så glada att du börjat hos oss!

Samuel Lönnqvist
Byggnadsingenjör
070-602 96 82
samuel.lönnqvist@metron.se

2015-06-11

Bankogatan, Göteborg - Familjebostäder

Familjebostäder upprättar 2 huskroppar med upp till 5 våningar, innehållande 59 stycken lägenheter, inom Bankogatan i Göteborg. I projektet ingår även rivning och demontage av befintliga garagelängor, samt markarbeten.

Metron har fått i uppdrag att besiktiga omkringliggande fastigheter samt utsättning av ca 10 mätpunkter för vibrationsmätning.

2015-04-20

Välkommen Rose-Marie Kronberg

Rose-Marie har sedan April 2015 förstärkt Sundsvallskontoret. Hon är Filosofie doktor i markvetenskap med inriktning biogeokemi som hon förvärvat vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Rose-Marie är en positiv och engagerad person, hon kommer förutom det att bidra med sina erfarenheter och kunskaper inom området föroreningar i mark och vatten samt utredningar.

Vi är så glada att du har börjat hos oss!

Rose-Marie Kronberg
Fil. Dr. Markvetenskap
070-882 90 55
rose-marie.kronberg@metron.se

2015-03-16

David Olsson, Tekniska Högskolan i Göteborg

David Olsson student på Teknikhögskolan i Göteborg gör sin Lia-period (Lärande i arbete) hos oss på Metron. Under tio veckor kommer David att vara med i det dagliga arbetet hos oss för att skapa erfarenheter inför sitt framtida yrkesliv. David valde att göra sin Lia-period på Metron för att han är intresserad av anläggning och infrastruktur. David inspireras av att Metron är ett mindre företag, då det är en ny erfarenhet för honom. Tidigare arbetslivserfarenhet har David från Svevia.

Roligt att ha dig hos oss David!

Kort om Metron

Vår unika kompetens är välutbildad personal, lång erfarenhet samt egenutvecklade mätinstrument. Metron bedriver sin verksamhet i Göteborg, Sundsvall och Falun. Genom stor flexibilitet har vi vårt arbetsfält över hela landet.

Göteborg

Mölndalsvägen 24
412 63 Göteborg
Tel: 031-800420
Fax: 031-800425

Sundsvall

Fredsgatan 5
852 36 Sundsvall
Tel: 060-157460
Fax: 060-157467

Falun

Kompanivägen 13
791 40 Falun
Tel: 023-22150