Kontakta oss i Göteborg för projektledning inom omgivningspåverkan

Metron Miljökonsult AB
Mölndalsvägen 24
412 63 Göteborg

Tel: 031-80 04 20
Epost: info@metron.se

Ann-Sofie Wessberg

VD. Fil. mag. matematik. Byggingenjör.
Platschef Göteborg

Tel: 010-455 93 01
anso@metron.se

P-O Bjelkström

Berg- och anläggningsingenjör.
Platschef Göteborg

Tel: 010-455 93 00
po@metron.se

Eiolf Bjelkström

Seniorkonsult.
Bergsingenjör VoV

Tel: 070-885 04 20
eiolf@metron.se

Felicia Alfredsson

Byggnadsingenjör
Tel: 010-455 93 05
felicia@metron.se

Lina Staaf

Byggnadsingenjör
Tel: 010-455 93 03
lina.staaf@metron.se

Jonas Hellsborn

Senior software architect
Tel: 070-796 46 96
jonas@metron.se

Mattias Westberg

Affärs- och verksamhetsutveckling, Byggnadsingenjör
Tel: 010-455 93 04
mattias.westberg@metron.se

Anton Einer

Geolog
Tel: 010-455 93 06
anton.einer@metron.se

Carola Persson

Administratör
Tel: 010-455 93 02
carola.persson@metron.se

Sune Feiff

Byggnadsingenjör
Tel: 010-455 93 09
sune.feiff@metron.se

Andreas Nordstedt

Byggnadsingenjör
Tel: 010-455 93 08
andreas.nordstedt@metron.se

Kim Dahlman

Projektledare
Tel: 076-803 82 70
kim.dahlman@metron.se

Christian Andreasson

Mätteknik
Tel: 010-455 93 19
christian.andreasson@metron.se

My Nilsson

Byggnadsingenjör
Tel: 010-455 93 22
my.nilsson@metron.se