Inner glow overlay
 

Metron Miljökonsult Falun

Utbyggnad av VA-nät inom Norrlandet

Norrlandet är beläget vid Gävlebuktens norra kust och är känt för sina många vackra öar, sommarvillor och fiske.

Under 2014-2016 bygger Gästrike Vatten ut det allmänna vatten- och avloppsnätet inom Norrlandet. Utbyggnaden av ledningsnätet omfattar ca 850 fastigheter och sträcker sig från Engeltofta till Harkskär och kommer ske i 3 etapper under 2015-2016.

Från och med december 2014 kommer Metron att utföra riskanalyser, för- och efterbesiktningar, utsättning av mätpunkter för vibrationsmätning, nivåmätning i brunn samt vattenprovtagning inom området Norrlandet.

Ramavtal med Falu Energi & Vatten AB.

Vi på Metron utför besiktning och vibrationsmätning i projekt åt Falu Energi & Vatten AB

Ombyggnation av Falu resecentrum

Ombyggnationen av Falu resecentrum är ett samverkansprojekt mellan Trafikverket, Falu kommun och Dalatrafik. De utför omfattande ombyggnationer av Falu centrum avseende vägar, järnväg, gång- och cykelvägar samt parkområden. Metron kontrollerar omgivningspåverkan från samtliga entreprenadområden.

Trafikverket, Utbyggnad av ostkustbanan mellan Furuvik – Skutskär

Trafikverket utför nybyggnation samt bygger ut ostkustbanan och delar av väg 76. Metron kontrollerar omgivningspåverkan. Vi har även upprättat riskanalys, utfört ca 110 besiktningar och 35 mätpunkter för vibrationsmätning.

Trafikverket

Trafikverket upprättar en ny GC-väg längs med väg 507 i Hedesunda, Gävle.
I och med detta utförs vibrationsalstrande markarbeten. Vi på Metron har utfört ca 30 besiktningar och satt ut ca 15 mätpunkter för vibrationsmätning.

Hedemora kommun

Hedemora kommun bygger en ny gång- och cykelväg längs med Åsgatan genom Hedemora centrum. Metron Miljökonsult har utfört ca 130 besiktningar och satt ut ca 20 mätpunkter för vibrationsmätning under projektet.

Kort om Metron

Vår unika kompetens är välutbildad personal, lång erfarenhet samt egenutvecklade mätinstrument. Metron bedriver sin verksamhet i Göteborg, Sundsvall och Falun. Genom stor flexibilitet har vi vårt arbetsfält över hela landet.

Göteborg

Mölndalsvägen 24
412 63 Göteborg
Tel: 031-800420
Fax: 031-800425

Sundsvall

Fredsgatan 5
852 36 Sundsvall
Tel: 060-157460
Fax: 060-157467

Falun

Kompanivägen 13
791 40 Falun
Tel: 023-22150