Inner glow overlay
 

Metron Miljökonsult Göteborg

Sprängteknisk rådgivning för huvudvattenledning

inom Brf Famnen, Göteborg

I samband med att Veidekke Entreprenad under 2015 har uppfört nya bostadshus, har Metron Miljökonsult utfört besiktning samt vibrationsmätning.

Metron har även bidragit med sprängteknisk rådgivning för sprängarbeten intill en befintlig huvudvattenledning inom riskområdet.

Familjebostäder, Bankogatan

Familjebostäder upprättar 2 huskroppar med upp till 5 våningar, innehållande 59 stycken lägenheter, inom Bankogatan i Göteborg. I projektet ingår även rivning och demontage av befintliga garagelängor, samt markarbeten.

Metron har fått i uppdrag att besiktiga omkringliggande fastigheter samt utsättning av ca 10 mätpunkter för vibrationsmätning.

Ramavtal Uddevalla Vatten/Västvatten

Uddevalla vatten AB utför VA-sanering för flertalet områden bland annat Bleket, Dalstigen, Linneby och Myrstigen. De utför även nyproduktion av VA i bland annat Sjöskogen, Forshälla-Bräcke och Dalahöjdsvägen.

Metron har i samband med detta utfört riskanalyser, ca 350 för- och efterbesiktningar, satt ut ca 150 mätpunkter för vibrationsmätning, nivåmätning i brunn, analys av vattenprover, kapacitetsprov vatten, skadeutredning samt sprängteknisk rådgivning.


Ramavtal Munkedals kommun

Munkedals kommun utför VA-sanering för flertalet områden, däribland Baldersvägen. Metron har i samband med detta utfört ca 60 besiktningar och satt ut ca 25 mätpunkter för vibrationsmätning.

Trelleborgsbanan SVEAB

Trelleborgsbanan byggs om för att anpassas för persontrafik. Nya pågatågsstationer ska byggas i Trelleborg, Östra Grevie och Västra Ingelstad. Stationen i Trelleborg ska byggas i det gamla stationsläget. För att öka säkerheten på banan byggs också fem planskilda korsningar längs sträckan. I samband med detta byggs ett flertal nya vägar samt att samtliga obevakade järnvägskorsningar kommer att tas bort.

Metron har i samband med projektet utfört en riskanalys. Ca 30 besiktningar och utsättning av ca 20 mätpunkter för vibrationsmätning kommer även att utföras under projektets gång.

NCC Construction AB, Hyllie

NCC bygger ett nytt kontorshus i Hyllie med byggstart under 2014. NCC kommer själva att flytta in i den nya byggnaden. Metron utför i samband med nybyggnationen utsättning av mätpunkter för vibrationsmätning.

Ramavtal Mölndals stad

Metron har utfört riskanalys, för- och efterbesiktning samt vibrationsmätning i flertalet områden, däribland Åbybergsgatan, Taljegården och Göteborgsvägen.

RV40 Ulricehamn

Den 17 kilometer långa sträckan mellan Dållebo och Hester blir en 21,5 meter bred motorväg. Utbyggnaden innebär att 13 broar och en tunnel kommer att byggas. Den längsta bron blir 320 meter lång. Tunneln vid Gäla kommer att bli 400 meter lång. Bygghandlingarna har indelats i tre etapper, dels för att erbjuda marknaden en attraktiv storlek på entreprenader och dels för att möjliggöra en tidigare byggstart. Vägen beräknas öppna hösten 2015.

Metron har arbetat med vibrationsmätningen under projektet med RV40.

Kort om Metron

Vår unika kompetens är välutbildad personal, lång erfarenhet samt egenutvecklade mätinstrument. Metron bedriver sin verksamhet i Göteborg, Sundsvall och Falun. Genom stor flexibilitet har vi vårt arbetsfält över hela landet.

Göteborg

Mölndalsvägen 24
412 63 Göteborg
Tel: 031-800420
Fax: 031-800425

Sundsvall

Fredsgatan 5
852 36 Sundsvall
Tel: 060-157460
Fax: 060-157467

Falun

Kompanivägen 13
791 40 Falun
Tel: 023-22150