Skorstenar

Besiktning av skorstenar vid sprängning

Metron erbjuder kontroll/besiktning av eldstäder och skorstenar av certifierad skorstensfejarmästare i samband med vibrationsalstrande arbeten. I samband med kontrollen/besiktningen utförs en noggrann besiktning av eldstadens och skorstenens befintliga sprickor. Rökkanalerna provtrycks även för att kontrollera tätheten. Besiktningen utförs i samma ordning som den övriga besiktningen d.v.s. en förbesiktning, eventuellt mellanbesiktning och efterbesiktning.

Kontakta oss för mer information.

Ann-Sofie Wessberg

VD. Fil. mag. matematik. Byggingenjör
Tel: 010-455 93 01
anso@metron.se