Bullermätning

Vi på Metron utreder bullernivåer vid alla typer av verksamheter. Vi erbjuder exakta mätningar både i bostadsområden, på arbetsplatser, vid motor- och järnvägar och kring byggplatser belägna både under och ovan jord.

Mätningen utförs med Sigicom AB´s system INFRA, S 50 Sound Level Master. Mätsystemet levererar Peak och Leq värden, tidsstyrda efter Naturvårdsverkets bullerkriterier.

Akustiska förutsättningar varierar beroende på vilken plats man befinner sig. Både geografi, vegetation, bebyggelse och även klimatförhållanden påverkar ljudets färd. I och med detta är det omöjligt att beräkna bullernivån från ett byggprojekt eller motorväg i förväg. Referensvärden och kvalificerade gissningar kan ge en fingervisning. Men för att få en korrekt uppfattning krävs en rad mätningar runt platsen, med olika förhållanden och under en längre tid.

Kort om Metron

Vår unika kompetens är välutbildad personal, lång erfarenhet samt egenutvecklade mätinstrument. Metron bedriver sin verksamhet i Göteborg, Sundsvall och Falun. Genom stor flexibilitet har vi vårt arbetsfält över hela landet.

Göteborg

Mölndalsvägen 24
412 63 Göteborg
Tel: 031-800420
Fax: 031-800425

Sundsvall

Fredsgatan 5
852 36 Sundsvall
Tel: 060-157460
Fax: 060-157467

Falun

Kompanivägen 13
791 40 Falun
Tel: 023-22150