Sättningskontroll – Precisionsavvägning

Sättningskontroll – Precisionsavvägning

Alla kan tänka sig vilka konsekvenser det får om grunden i en byggnad inte orkar bära sin tyngd. För att förhindra detta utför vi på Metron sättningsavvägningar, för att upptäcka sättningstrender i konstruktionen.

Mätningen går till på följande sätt:

  • Upprättad riskanalys ligger till grund för vilka eventuella objekt som bör sättningsavvägas.
  • Mätningen sker med digitalt precisionsavvägningsinstrument, Leica DNA03, eller motsvarande.
  • Kontrollmätning utförs innan byggstart och sedan kontinuerligt under entreprenaden.

Kontakta oss för mer information.

Mattias Westberg

Affärs- och verksamhetsutveckling
Tel: 010-455 93 04
mattias.westberg@metron.se