Vattenprovtagning

Ett bygg- eller anläggningsarbete som utförs i närhet till vattentäkt kräver särskild varsamhet. Vibrationer som uppstår vid sprängning eller andra verksamheter kan sprida sig lång väg, öppna upp sprickor eller röra upp lera och sand och på så vis orsaka förändringar i vattnet. Förändringarna kan innebära skada på både natur och människa.

För att kontrollera vattenkvalitén utför vi på Metron regelbundna vattenprovtagningar. På så vis kan du snabbt upptäcka eventuella skador eller förändringar under ditt arbete.

Metron erbjuder
Provtagningar i flera steg under planeringsfasen, efter påbörjat eller avslutat arbete
Mätning av vattnets kvalitet och renhet
Vattnets nivå, kapacitet och flödesstyrka
Mätning av vattnets innehåll av kemikalier, metaller, radon mm.

Kort om Metron

Vår unika kompetens är välutbildad personal, lång erfarenhet samt egenutvecklade mätinstrument. Metron bedriver sin verksamhet i Göteborg, Sundsvall och Falun. Genom stor flexibilitet har vi vårt arbetsfält över hela landet.

Göteborg

Mölndalsvägen 24
412 63 Göteborg
Tel: 031-800420
Fax: 031-800425

Sundsvall

Fredsgatan 5
852 36 Sundsvall
Tel: 060-157460
Fax: 060-157467

Falun

Kompanivägen 13
791 40 Falun
Tel: 023-22150