Inner glow overlay
 
 

Vi har en lång praktisk erfarenhet och teoretiskt hög kompetens, vilket gör att vi effektivt filtrerar ut och värderar kundens problem. Vi anpassar resurser med avseende på problemets art.

Metron Miljökonsults tjänster

Under alla bygg- och anläggningsprojekt sker påverkan och förändringar i den omgivande miljön. För att du ska kunna utföra ditt arbete säkert och utan oönskad omgivningspåverkan hjälper vi på Metron dig med våra tekniska lösningar.

Metron Miljökonsult AB är ett oberoende konsultföretag inriktat på mark- och anläggningsteknik. Vi utför tekniska utredningar vid miljöstörningar med fokus på vibrationer. Våra utredningar är konkreta med klara ställningstaganden avseende orsakssamband eller inte.

Vibrationskonsult

Miljöbalken föreskriver att den som uppför eller låter uppföra något måste vidta tillräckliga åtgärder för att skydda närliggande objekt samt tredje mans egendom. Enligt miljöbalken råder även omvänd bevisbörda, vilket innebär att byggherren eller entreprenören måste visa att eventuella uppkomna skador inte härrör från byggnationen. Du kan läsa mer om de krav som ställs i Miljöbalken kapitel 6.

Kontakta oss på Metron >>

Kort om Metron

Vår unika kompetens är välutbildad personal, lång erfarenhet samt egenutvecklade mätinstrument. Metron bedriver sin verksamhet i Göteborg, Sundsvall och Falun. Genom stor flexibilitet har vi vårt arbetsfält över hela landet.

Göteborg

Mölndalsvägen 24
412 63 Göteborg
Tel: 031-800420
Fax: 031-800425

Sundsvall

Fredsgatan 5
852 36 Sundsvall
Tel: 060-157460
Fax: 060-157467

Falun

Kompanivägen 13
791 40 Falun
Tel: 023-22150