Inner glow overlay
 
 

Metron har detaljerad kunskap gällande Svensk Standard vilket ger kunden sakliga slutsatser.

Tjänster för tredje man

Riskanalys

För att förhindra skadlig påverkan på omgivning, människa och miljö under ett vibrationsalstrande markarbete erbjuder Metron en detaljerad miljöriskanalys. För oss är det viktigt att du som tredje man kan känna dig trygg under pågående arbete. Vi på Metron utför en detaljerad analys av markarbetets geologiska och geotekniska förhållanden, detta för att bestämma förutsättningarna gällande riskområde, riktvärden och kontrollåtgärder.

Läs mer om Metrons riskanalyser här >

Vibrationsmätning

Under mark- och anläggningsarbeten påverkas den omgivande miljön på många olika vis. Vibrationer sträcker sig långt och kan skapa förändringar både i mark men också i vatten. Metron Miljökonsult har vibrationer som huvudfokus och vi utför pålitliga vibrationsmätningar som enkelt och tydligt visar hur det vibrationsalstrande arbetet påverkar den omgivande miljön.

Läs mer om Metrons vibrationsmätning här >

Skadeutredning

Om olyckan är framme och en skada uppstår i samband med ett vibrationsalstrande arbete krävs en sakkunnig utredning. Metron hjälper dig med tvister gällande skador som uppstått kring bygg- och anläggningsarbeten. Vi är en oberoende miljökonsult och kan med vår kompetens och mångåriga erfarenhet utreda varför skadan uppkommit för att sedan slå fast om det skett en överträdelse enligt svensk lag.

En skada som uppstår i en byggnad eller på en fasad kan ha många olika orsaker som inte är direkt kopplade till yttre verksamhet. Skador kan också bero på felaktig konstruktion, naturligt slitage och förfall, markförändringar mm.

Kontakta oss på Metron för mer information >>

Kort om Metron

Vår unika kompetens är välutbildad personal, lång erfarenhet samt egenutvecklade mätinstrument. Metron bedriver sin verksamhet i Göteborg, Sundsvall och Falun. Genom stor flexibilitet har vi vårt arbetsfält över hela landet.

Göteborg

Mölndalsvägen 24
412 63 Göteborg
Tel: 031-800420
Fax: 031-800425

Sundsvall

Fredsgatan 5
852 36 Sundsvall
Tel: 060-157460
Fax: 060-157467

Falun

Kompanivägen 13
791 40 Falun
Tel: 023-22150