Uppsala kommun

Nybyggnation av bostäder i Stenhagen, Uppsala. Uppsala kommun och HSB bygger nya bostäder vid Stenhagen i Uppsala. Sprängnings-, schakt- och packningsarbeten utförs. Metron utför kontroller av omgivningspåverkan, har uppfört riskanalys, 23 besiktningar och satt ut 10 mätpunkter för vibrationsmätning.