Inner glow overlay
 
 

Vi har egenutvecklade mätsystem vilket ger oss möjlighet att utföra våra uppdrag rationellt och kostnadsoptimalt

Exakt och detaljerad mätteknik med Metron Miljökonsult

Metron har sitt huvudfokus på mätning och vibrationer. Vi erbjuder exakt
och detaljerad information som underlättar vid alla typer av bygg- och anläggningsverksamhet.

Sättningsavvägning

Alla kan tänka sig vilka konsekvenser det får om grunden i en byggnad inte orkar bära
sin tyngd. För att förhindra detta utför vi på Metron sättningsavvägningar, för att
upptäcka sättningstrender i konstruktionen.

Metron erbjuder

  • Upprättad riskanalys ligger till grund för vilka eventuella objekt som bör sättningsavvägas.
  • Mätningen sker med digitalt precisionsavvägningsinstrument, Leica DNA03, eller motsvarande.
  • Kontrollmätning utförs innan byggstart och sedan kontinuerligt under entreprenaden.

Kontakta oss på Metron för mer information >>

Kort om Metron

Vår unika kompetens är välutbildad personal, lång erfarenhet samt egenutvecklade mätinstrument. Metron bedriver sin verksamhet i Göteborg, Sundsvall och Falun. Genom stor flexibilitet har vi vårt arbetsfält över hela landet.

Göteborg

Mölndalsvägen 24
412 63 Göteborg
Tel: 031-800420
Fax: 031-800425

Sundsvall

Fredsgatan 5
852 36 Sundsvall
Tel: 060-157460
Fax: 060-157467

Falun

Kompanivägen 13
791 40 Falun
Tel: 023-22150