Tjänster

Projektledning

Har du ett byggprojekt att fokusera på? Har du varit med om grannar som kommer klagande på vibrationer och skador som uppstått? Känner du…

Läs mer

Riskanalys

Innan ett bygg- eller anläggningsarbete påbörjas är det viktigt att kartlägga och analysera omgivande miljö. Med rätt analys och föreslagna…

Läs mer

Besiktning/Syneförrättning

I och med att ett vibrationsalstrande markarbete utförs kan omgivande byggnader påverkas och sprickor kan uppstå mycket snabbt. Metron utför besiktning…

Läs mer

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

Metron Miljökonsult AB har behörigheten och är certifierade att utföra alla typer av OVK-besiktningar…

Läs mer

Läckagemätning/täthetsprovning

Metron Miljökonsult AB erbjuder täthetsprovning av småhus och lägenheter enligt ISO 9972:2015. Utrustningen vi använder heter…

Läs mer

Vibrationsmätning och analys

Under mark- och anläggningsarbeten påverkas den omgivande miljön på många olika vis. Vibrationer sträcker sig långt och kan skapa förändringar både i mark…

Läs mer

Vibrationsisolering

bland kan det finnas känslig utrustning i anslutning till där de vibrationsalstrande markarbetena ska utföras. Det kan vara allt från servrar…

Läs mer

Sprängteknik

Sprängning är en komplicerad teknik som för med sig många risker. Risker kopplade till både utrustning, kringliggande byggnader och inte minst för människor…

Läs mer