Projekt

Metron Miljökonsult är ett oberoende högteknologiskt konsultföretag inriktat på mark- och anläggningsteknik i nära samarbete med beställare, myndigheter, entreprenör och tredje man. Vi utreder och övervakar miljöstörningar före, under och efter en entreprenad. Våra tekniska utredningar är konkreta med klara ställningstaganden avseende orsakssamband eller inte.

Metron Miljökonsult har kontor i Göteborg, Sundsvall, Falun och Karlstad och därmed en stor räckvidd runtom hela landet.

Gemensamma projekt

Bergtäkter

Vi har ett gott samarbete med bl a SKANSKA rörande vibrationsmätning kring ett antal bergtäkter. Dessa täkter ligger bland annat i Bohus…

Läs mer

Göteborg

Västlänken

Metron är glada att få vara en del av Sveriges största infrastruktur projekt, Västlänken.
Västlänken blir en dubbelspårig järnvägsförbindelse…

Läs mer

Brf Famnen, Göteborg

Sprängteknisk rådgivning för huvudvattenledning inom Brf Famnen, Göteborg
I samband med att Veidekke Entreprenad…

Läs mer

Familjebostäder, Bankogatan

Familjebostäder upprättar 2 huskroppar med upp till 5 våningar, innehållande 59 stycken lägenheter, inom Bankogatan i Göteborg…

Läs mer

Trelleborgsbanan SVEAB

Trelleborgsbanan byggs om för att anpassas för persontrafik. Nya pågatågsstationer ska byggas i Trelleborg, Östra Grevie och Västra Ingelstad…

Läs mer

NCC Construction AB, Hyllie

NCC bygger ett nytt kontorshus i Hyllie med byggstart under 2014. NCC kommer själva att flytta in i den nya byggnaden. Metron utför i…

Läs mer

RV40 Ulricehamn

Den 17 kilometer långa sträckan mellan Dållebo och Hester blir en 21,5 meter bred motorväg. Utbyggnaden innebär att 13 broar och en tunnel…

Läs mer

Falun

Utbyggnad av VA-nät inom Norrlandet

Norrlandet är beläget vid Gävlebuktens norra kust och är känt för sina många vackra öar, sommarvillor och fiske. Under 2014-2016 bygger…

Läs mer

Ramavtal med Falu Energi & Vatten AB

Vi på Metron utför besiktning och vibrationsmätning i projekt åt Falu Energi & Vatten AB.

Läs mer

Ombyggnation av Falu resecentrum

Ombyggnationen av Falu resecentrum är ett samverkansprojekt mellan Trafikverket, Falu kommun och Dalatrafik. De utför omfattande ombyggnationer…

Läs mer

Utbyggnad av ostkustbanan

Trafikverket, Utbyggnad av ostkustbanan mellan Furuvik – Skutskär.
Trafikverket utför nybyggnation samt bygger…

Läs mer

Sundsvall

E4 Sundsvall

E4 Sundsvall är ett projekt som syftar till att förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och miljön på ett 20 kilometer långt vägavsnitt…

Läs mer

Uppsala kommun

Nybyggnation av bostäder i Stenhagen, Uppsala. Uppsala kommun och HSB bygger nya bostäder vid Stenhagen i Uppsala. Sprängnings-, schakt- och…

Läs mer