Projekt

Metron Miljökonsult är ett oberoende högteknologiskt konsultföretag inriktat på mark- och anläggningsteknik i nära samarbete med beställare, myndigheter, entreprenörer och tredje man. Vi utreder och övervakar miljöstörningar före, under och efter en entreprenad. Våra tekniska utredningar är konkreta med klara ställningstaganden avseende orsakssamband eller inte.

Metron Miljökonsult har kontor i Göteborg, Sundsvall, Falun och Karlstad och därmed en stor räckvidd runtom hela landet.

Gemensamma projekt

Bergtäkter

Vi har ett gott samarbete med bl a SKANSKA rörande vibrationsmätning kring ett antal bergtäkter. Dessa täkter ligger bland annat i Bohus…

Läs mer

Göteborg

Västlänken

Metron är glada att få vara en del av Sveriges största infrastruktur projekt, Västlänken.
Västlänken blir en dubbelspårig järnvägsförbindelse…

Läs mer

ÖFL Marks Kommun

Under de senaste åren har Marks kommun satsat hårt på att dra kommunala vatten och avloppsledningar till många av…

Läs mer

Falun

Vasaparken

Falu kommun avser att bygga om och bygga till Vasaparken i centrala Falun. Projektet med byggstart 2019 är uppdelat i tre stycken etapper vilka utgörs av ett nytt torg som…

Läs mer

Ludvika Lasarett

Sprängningsarbeten utförs under hösten 2019 då Regionsfastigheter anlägger en ny vattenledning inne på sjukhusområdet i anslutning till…

Läs mer

Sundsvall

Genomfart Sundsvall

Gamla E4:an mellan Sundsvalls Resecentrum och Skönsberg ska byggas om till en stadsgata och bidra till en…

Läs mer

Norra Kajen

På Norra Kajen i Sundsvall omvandlas industrimark till en ny stadsdel. 2500 bostäder…

Läs mer

Karlstad

Karlstads stadshotell

Elite Hotels ska bygga ut det anrika stadshotellet i Karlstad som var en av de tidigaste byggnaderna som färdigställdes efter…

Läs mer

Studentboenden i Kronoparken

Nybyggnation av studentlägenheter i Kronoparken. Projektbolaget Nischer Karlstad 1 bygger nya bostäder vi…

Läs mer