Projekt

Metron Miljökonsult är ett oberoende högteknologiskt konsultföretag inriktat på mark- och anläggningsteknik i nära samarbete med beställare, myndigheter, entreprenörer och tredje man. Vi utreder och övervakar miljöstörningar före, under och efter en entreprenad. Våra tekniska utredningar är konkreta med klara ställningstaganden avseende orsakssamband eller inte.

Metron Miljökonsult har kontor i Göteborg, Sundsvall, Falun, Karlstad och Skellefteå och därmed en stor räckvidd runtom hela landet.

Gemensamma projekt

Bergtäkter

Vi har ett gott samarbete med bl a SKANSKA rörande vibrationsmätning kring ett antal bergtäkter. Dessa täkter ligger bland annat i Bohus…

Läs mer

Göteborg

Västlänken

Metron är glada att få vara en del av Sveriges största infrastruktur projekt, Västlänken.
Västlänken blir en dubbelspårig järnvägsförbindelse…

Läs mer

ÖFL Marks Kommun

Under de senaste åren har Marks kommun satsat hårt på att dra kommunala vatten och avloppsledningar till många av…

Läs mer

Falun

Lennheden

Borlänge Energi avser att bygga ut det kommunala avloppet i Lennheden, Borlänge kommun. Då kommunalt avlopp saknas inom…

Läs mer

Vasaparken

Falu kommun avser att bygga om och bygga till Vasaparken i centrala Falun. Projektet med byggstart 2019 är uppdelat i tre stycken etapper vilka utgörs av ett nytt torg som…

Läs mer

Genomfart Mora

Under år 2018-2023 pågår ett stort vägprojekt i Mora kallat Genomfart Mora. Vägprojektet innebär främst en…

Läs mer

Sundsvall

Logistikparken

Sundsvall Logistikpark

I Sundsvall byggs en ny logistikpark med ambition att bli ett av Sveriges viktigaste transportnav…

Läs mer

Genomfart Sundsvall

Gamla E4:an mellan Sundsvalls Resecentrum och Skönsberg ska byggas om till en stadsgata och bidra till en…

Läs mer

Norra Kajen

På Norra Kajen i Sundsvall omvandlas industrimark till en ny stadsdel. 2500 bostäder…

Läs mer

Skellefteå

BRF Guldläge

HSB bygger 87 nya lägenheter i två flerbostadshus centrala i Skellefteå…

Läs mer

BRF Polaris

HSB bygger totalt 95 nya lägenheter i centrala Skellefteå fördelade på två hus…

Läs mer