Genomfart Mora

Metron är stolta över att få vara en del av projekt, Genomfart Mora.

Under år 2018-2023 pågår ett stort vägprojekt i Mora kallat Genomfart Mora. Vägprojektet innebär främst en breddning av E45 från Noretbron fram till Fridhemsplan, men inkluderar även nya gång- och cykelbanor och cirkulationsplatser. Projektet genomförs av Trafikverket i samverkan med Mora kommun.

I samband med dessa arbeten så sätts det stora krav på vibrationer och dess påverkan på omgivningen.

Säkrar omgivningen i projekt Genomfart Mora

Vi på Metron har fått förtroendet att säkra omgivningen genom att upprätta riskanalys, vibrationsmätning samt syneförrättning av tredjemans fastigheter längs med hela sträckan.