Mätning av luftstötsvågor

Mätning av luftstötsvågor

Metron erbjuder mätning av luftstötsvågor. Den här typen av mätning är vanlig vid t ex tunnelsprängning, större sprängningar i bebyggelse eller bergtäkter. Många gånger kan luftstötsvågen färdas långa sträckor och upplevas som obehagliga av kringboende.

Kontakta oss för mer information.

010-455 93 00
info@metron.se