Så här jobbar vi!

1. Riskanalys

Allting börjar med en riskanalys. Alla projekt är individuella och kan innebära risker som du som byggherre inte tänkt på. Vi på Metron upprättar en riskanalys som hjälper dig under hela ditt projekt och klargör tydligt vilka typer av kontrollåtgärder som bör vidtas under arbetets gång.

Innan ett bygg- eller anläggningsarbete påbörjas är det viktigt att kartlägga och analysera omgivande miljö. Med rätt analys och föreslagna åtgärder minskar risken för oväntade olyckor eller skador på omgivningen.

För att förhindra skadlig påverkan på omgivning, underlätta valet av arbetsmetod och utrustning under planeringsfasen erbjuder vi på Metron dig en detaljerad riskanalys med fokus på vibrationers påverkan på den kringliggande miljön.

Det finns många svårigheter när det kommer till att förutspå mark eller annan omgivnings förändring vid markarbete. För oss är det viktigt att du känner dig trygg innan ett arbete startar för att undvika skador på omgivning, människa och miljö.

2. Kontrollåtgärder

Utifrån riskanalysen så utförs en förbesiktning av kringliggande fastigheter och vibrationsmätare monteras.

För oss är det viktigt både vår beställare och tredje man ska kunna känna trygghet under arbetets gång.

Efter att de vibrationsalstrande markarbetena utförts så monteras vibrationsmätarna ner och efterbesiktningar utförs. Eventuella förändringar antecknas och mätdata analyseras.

Eventuell förändring
Om tredjeman riktar klagomål mot de arbeten som utförts och påtalar att förändringar uppkommit utförs det en skadeutredning. En tydlig skaderapport upprättas där ett tydligt ställningstagande görs ifall förändringen härrör från de vibrationsalstrande arbetena eller inte. Här är vibrationsmätningen till stort stöd.

Skulle förändringen vara berättigad kontaktas vår beställare för en skadereglering.

3. Avslutat projekt

Efter avslutat projekt sammanställer Metron alla protokoll som upprättats under projektets gång samt ett följebrev som klargör ifall förändringar noterats eller inte. En produkt som är bra att ha med sig i projektdokumenteringen eller ifall klagomål skulle uppkomma i efterhand.

Att anlita Metron till ditt byggprojekt gör att du och din omgivning kan känna er trygga.

Läs mer om våra tjänster

Vill du ha en offert till ert bygg- eller anläggningsprojekt är du varmt välkommen att kontakta oss.

Metron Miljökonsult AB

Tel: 010-455 93 00
info@metron.se

..eller använd kontakt formuläret nedan!