Tredjemanskontakt

Syneförättning, skadeutredning för tredje man

Vi på Metron erbjuder tredjemanshantering för ditt byggprojekt.

I samband med olika byggprojekt är det vanligt att kringboende kan känna oro inför de vibrationsalstrande arbetena som ska utföras. Många gånger är dock inte digniteten av oron så stor att man måste koppla in byggledningen. Ofta brukar det räcka med information och personligt bemötande för att trygga tredje man.

Metron har lång erfarenhet kring denna typ av hantering. Med rätt hantering av tredje man besparar du ditt byggprojekt onödiga skadeanspråk och du får en nöjdare omgivning runt ditt byggprojekt. Med andra ord så kan du som byggherre eller entreprenör fokusera på ditt bygge och låta Metron sköta tredjemanskontakten. Det blir helt enkelt roligare för alla att bygga!

Vill du veta mer om hur vi kan anpassa en lösning till ditt byggprojekt är du välkommen att kontakta oss.

För mer information kontakta oss

Tel: 010-455 93 00
info@metron.se

..eller så ringer vi upp dig!


    Läs våran policy här!