Integritetspolicy

Integritetspolicy Metron Miljökonsult AB

Metron Miljökonsult AB värnar om personlig integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Nedan följer Metron Miljökonsults integritetspolicy, rättigheter som registrerad och kontaktuppgifter vid övriga frågor om hantering av personuppgifter.

Insamling av personuppgifter

De person och kontaktuppgifter som kan komma att samlas in i samband med avtalsbelagda tjänster är: namn, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-postadress. Utöver det kan även uppgifter som uppgetts av Er komma att sparas ifall det är väsentliga uppgifter för Er eller fortsatt genomförande av arbetsuppgifter.
Personuppgifter kan även komma att samlas in i samband med:

• Etablering av kundrelationer
• Rekrytering
• Aktuella regler och lagar.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter lagras datatekniskt skyddat i affärssystem där behörighet krävs för inloggning. Uppgifterna används enbart för att utföra arbete enligt avtal och personal är utbildad för att arbeta i enlighet med dataskyddsförordningen.

Personuppgifterna lagras i affärssystem den period som respektive projekt är aktivt och vid avslutat projekt raderas personuppgifter och arkiveras sedan i 7 år. Uppgifterna säljs aldrig vidare till tredje part.

Cookies

Cookies är en liten textbaserad fil som lagras på dator, surfplatta eller mobiltelefon. Cookies används för att optimera upplevelsen på hemsidan så mycket som möjligt genom information om användarens navigering på webbplatsen.

Det finns temporära cookies och varaktiga cookies. Temporära cookies, sparas i enheten till och med att webbläsaren stängs ner, sedan raderas de. Varaktiga cookies har ett utgångsdatum och raderas därefter.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Metron Miljökonsult AB:s verksamhet är Metron Miljökonsult AB personuppgiftsansvarig.

Org nr: 556506-2816, Mölndalsvägen 24, 412 63 Göteborg.

Personuppgiftsbiträden

Personuppgiftsbiträden är bundna enligt personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa att dessa arbetar i enlighet med dataskyddsförordningen. Personuppgiftsbiträden anlitas för ändamål förenliga med de Metron Miljökonsult AB har.

Registrerades rättigheter

Enligt gällande lagstiftning har registrerade rätt att:

• veta vilka uppgifter som samlats in
• uppgifterna som finns är korrekta och uppdaterade
• be om att få uppgifterna raderade

Vid frågor om Metron Miljökonsults hantering av personuppgifter, vänligen kontakta gdpr@metron.se