Integritetspolicy

Integritetspolicy för Metron Miljökonsult AB

Metron Miljökonsult AB värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I vår integritetspolicy informerar vi om vårt användande av personuppgifter. Nedan följer Metron Miljökonsult AB:s integritetspolicy, dina rättigheter och kontaktuppgifter till oss vid övriga frågor om vår hantering av personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till en person. Exempel på personuppgifter är namn och telefonnummer.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter samlas in för att kunna utföra tjänster bundna av avtal. Dessa är exempelvis insamlande av personuppgifter i samband med riskanalys, syneförrättning och montering av mätare. Alla uppgifter samlas in manuellt och registerförs.

Personuppgifter lagras datatekniskt skyddat i vårt affärssystem där behörighet krävs för inloggning. Uppgifterna används enbart för att utföra arbete enligt avtal och personal är utbildad för att arbeta i enlighet med dataskyddsförordningen.

Personuppgifterna lagras i vårt affärssystem i den period som respektive projekt är aktivt och vid avslutat projekt raderas personuppgifter och arkiveras sedan i 7 år. På begäran av den registrerade kan personuppgifterna raderas*.

Uppgifterna säljs aldrig vidare till tredje part.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

De person och kontaktuppgifter som kan komma att samlas in är adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer, e-postadress och namn. Utöver det kan övrig väsentlig information komma att sparas. Dessa samlas in i syftet att kunna utföra arbetsuppgifter enligt anställningsavtal som till exempel riskanalys, kallelse för syneförrättning, syneförrättning samt montering av mätare.

Personuppgifter kan även komma att samlas in i samband med: Etablering av kundrelationer, rekrytering, aktuella regler och lagar.

Utöver det kan även uppgifter som själv uppgetts komma att sparas ifall det är väsentliga uppgifter för egen person eller verksamheten.

Cookies

Cookies är en liten textbaserad fil som lagras på din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Cookies används för att optimera din upplevelse på hemsidan så mycket som möjligt genom information om användarens navigering på webbplatsen. Det finns temporära cookies och varaktiga cookies. Temporära cookies, sparas i din enhet tills att du stänger webbläsaren, sedan raderas de. Varaktiga cookies har ett utgångsdatum och raderas därefter.

Det lagras inga personuppgifter i cookies.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Metron Miljökonsult AB:s verksamhet är Metron Miljökonsult AB personuppgiftsansvarig.

Org nr: 5565062816, Mölndalsvägen 24, 412 63 Göteborg.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer kan det bli nödvändigt att anlita andra parter. Exempel på det är sotare vid provtryckning i samband med syneförrättning. Dessa räknas som personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträden är bundna enligt ett personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa att även dessa arbetar i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Personuppgiftsbiträden anlitas för ändamål förenliga med de Metron Miljökonsult AB har.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning rätt att:

  • veta vilka uppgifter som samlats in
  • uppgifterna som finns är korrekta och uppdaterade
  • be om att få uppgifterna raderade*

Vid frågor om vår hantering av personuppgifter är ni välkomna att kontakta gdpr@metron.se

* Förutsatt att inte uppgifterna behöver sparas av rättsliga orsaker