Bullermätning

Bullermätning

Vi på Metron utreder bullernivåer vid alla typer av verksamheter. Vi erbjuder exakta mätningar både i bostadsområden, på arbetsplatser, vid motor- och järnvägar och kring byggplatser belägna både under och ovan jord.

Mätningen utförs med Sigicoms system INFRA, S 50 Sound Level Master. Mätsystemet levererar Peak och Leq värden, tidsstyrda efter Naturvårdsverkets bullerkriterier.

För mer information kontakta oss

Tel: 010-455 93 00
info@metron.se

..eller så ringer vi upp dig!    Läs våran policy här!