Bullermätning

Bullermätning

Vi på Metron utför bullermätning och utreder bullernivåer vid alla typer av verksamheter. Vi erbjuder exakta bullermätningar både i bostadsområden, på arbetsplatser, vid motor- och järnvägar och kring byggplatser belägna både under och ovan jord. Bullermätningarna kan ske både inomhus och utomhus beroende på vad det är för verksamhet man ska mäta.

Vid våra bullermätningar används Sigicoms system INFRA, S 50 Sound Level Master. Mätsystemet levererar Peak och Leq värden, tidsstyrda efter Naturvårdsverkets bullerkriterier.

För mer information kontakta oss

Tel: 010-455 93 00
info@metron.se

..eller så ringer vi upp dig!


    Läs våran policy här!