Bullermätning

Bullermätning

Vi på Metron utreder bullernivåer vid alla typer av verksamheter. Vi erbjuder exakta mätningar både i bostadsområden, på arbetsplatser, vid motor- och järnvägar och kring byggplatser belägna både under och ovan jord.

Mätningen utförs med Sigicoms system INFRA, S 50 Sound Level Master. Mätsystemet levererar Peak och Leq värden, tidsstyrda efter Naturvårdsverkets bullerkriterier.

Akustiska förutsättningar varierar beroende på vilken plats man befinner sig. Både geografi, vegetation, bebyggelse och även klimatförhållanden påverkar ljudets färd. I och med detta är det omöjligt att beräkna bullernivån från ett byggprojekt eller motorväg i förväg. Referensvärden och kvalificerade gissningar kan ge en fingervisning. Men för att få en korrekt uppfattning krävs en rad mätningar runt platsen, med olika förhållanden och under en längre tid.

För mer information kontakta oss

Tel: 010-455 93 00
info@metron.se

..eller så ringer vi upp dig!    Läs våran policy här!