OVK

OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll

Oavsett vem som hyr eller nyttjar en byggnad så är det fastighetsägaren som bär huvudansvaret att byggnadens ventilationssystem uppfyller ställda krav för ett gott inomhusklimat.

Kontrollen görs även för att byggnader ska undvika att få skador av förhöjd luftfuktighet, som på sikt kan ge problem med mögel och andra likartade angrepp.

Metron Miljökonsult AB i Sundsvall har behörigheten och är certifierade att utföra alla typer av OVK-besiktningar. Kontakta oss för mer information.

Mer information finns att läsa på Boverkets hemsida.

 

*Vi erbjuder endast OVK i Sundsvall med omnejd.

Kontakta oss för konsultation