Skadeutredning

Skadeutredning i samband med sprängning

Om olyckan är framme och en skada uppstått i samband med ett vibrationsalstrande arbete krävs en sakkunnig utredning. Metron hjälper dig med tvister gällande skador som uppstått kring bygg- och anläggningsarbeten. Vi är en oberoende miljökonsult med fokus på vibrationer och kan med vår kompetens och mångåriga erfarenhet utreda varför skadan uppkommit för att sedan slå fast om det skett en överträdelse enligt svensk lag.

En skada som uppstår i en byggnad eller på en fasad kan ha många olika orsaker som inte är direkt kopplade till yttre verksamhet. Skador kan också bero på felaktig konstruktion, naturligt slitage och förfall, markförändringar mm.

För mer information kontakta oss

Tel: 010-455 93 00
info@metron.se

..eller så ringer vi upp dig!


    Läs våran policy här!