Komfortutredning

Komfortutredning

För att bedöma miljöstörning i bostäder till följd av vibrationer från spårbunden trafik samt vägtrafik utför Metron komfortutredningar enligt Svensk Standard.

Metron Miljökonsult erbjuder vibrationsmätning för gällande riskområde och även skadebesiktning av fastigheten om det behövs. Vibrationsmätningsinstrumentet monteras med triggivare i husgrund, banvall eller mark. Treriktningsgivare för mätning av komfortnivå placeras inomhus i samråd med fastighetsägare. Inspektion kring fastighet eller väg utförs okulärt. Geologiska förhållanden studeras, den geometriska dämpningen kartläggs och dokumenteras.

För mer information kontakta oss

Tel: 010-455 93 00
info@metron.se

..eller så ringer vi upp dig!


    Läs våran policy här!