Vibrationsmätning och analys

Vibrationsmätning och vibrationsanalys

Under mark- och anläggningsarbeten påverkas den omgivande miljön på många olika vis. Vibrationer sträcker sig långt och kan skapa förändringar både i mark men också i vatten. Metron Miljökonsult har vibrationer som huvudfokus och vi utför pålitliga vibrationsmätningar som enkelt och tydligt visar dig på vilket sätt du i ditt vibrationsalstrande arbete påverkar din omgivande miljö. Svensk standard ligger till grund för arbetet med vibrationsmätning.

Följ vibrationsmätningen på webben och få larm via SMS

Vi på Metron använder oss av egenutvecklad mätutrustning som särskilt är framtagen för att mäta vibrationer med mycket stor känslighet och precision. All vibrationsmätning sker automatiskt genom GPRS/3G och åskådliggörs i vårt webbaserade system TellUs. Larmnivåer sätts och går ut som SMS om vibrationsnivåerna skulle bli höga. Detta ger dig möjlighet att ta del av aktuell information direkt när den inträffar.

Med en noggrann övervakning av vibrationsnivåerna förenklas planeringen av arbetet. Den direkta strömmen av information gör det enkelt att ändra och anpassa sin metod och sina beräkningar. På så sätt kan arbetet löpa snabbt och smidigt samtidigt som risken för oväntade skador i omgivningen minimeras.

Experter på vibrationsanalys

Tillförlitliga vibrationsmätningar är en grundläggande förutsättning för säker sprängning. När en sprängladdning detonerar så skickas chockvågor och vibrationer genom stora områden av berg och mark. Så om laddningen inte är uträknad på rätt sätt kan detta orsaka skador i miljön och närliggande byggnader.

Vibrationsmätningen för det även mycket enklare att planera arbetet. Den direkta strömmen av information gör det lätt att ändra och anpassa sin metod och sina beräkningar. På så sätt kan man jobba med största möjliga framfart, samtidigt som man minimerar risken för oväntade skador i omgivningen.

I Metrons vibrationsprotokoll analyseras eventuella störningar bort så att du som beställare får en överblick över alla relevanta vibrationer. Metron redovisar även frekvenser på sina vibrationer då detta står i direkt proportion till hur en vibration upplevs.

Metron genomför även frekvens beräkningar i de fall där husets undergrund kan vara osäker.

Specialiserad utrustning för ökad kontroll

Vi använder oss av egenutvecklad utrustning, som är framtagen för att göra vibrationsmätning med extrem känslighet och precision. Mätsystemen FRED 04 och FRED 06 är mycket säkra och kostnadseffektiva mätinstrument, som är anpassade för att övervaka alla typer av vibrationsalstrande verksamheter. De används regelbundet vid anläggningsarbeten så som sprängning, packning, pålning och spontning, men även för att mäta komfortstörningar från tåg- och fordonstrafik.

Metron mäter även i tre riktningar med egenutvecklade treriktnings givare. Den här typen av mätningar används speciellt i samband med mätning i tunnlar.

För mer information kontakta oss

Tel: 010-455 93 00
info@metron.se

..eller så ringer vi upp dig!


    Läs våran policy här!