Vill du att vi ringer dig för en konsultation?  Läs våran policy här!


  Miljökonsult inom markteknik och anläggningsteknik

  Metron Miljökonsult är ett oberoende konsultföretag med huvudfokus på vibrationer från mark- och anläggningsarbeten och dess påverkan på omgivningen. Metron arbetar i nära samarbete med beställare, myndigheter, entreprenörer och tredje man. Våra miljökonsulter hjälper dig gärna med riskanalyser, besiktningar och vibrationsmätningar m.m. för att trygga omgivningen runt ert projekt.

  Riskanalys

  Vi på Metron upprättar en riskanalys som hjälper dig under hela ditt projekt. Med rätt analys och föreslagna åtgärder minskar risken för skador på omgivningen.

  Besiktning

  Metron utför besiktning som oberoende miljökonsulter helt i enlighet med Svensk Standard SS 460 48 60. Besiktningförfarandet är ett stort steg för att trygga omgivningen runt ert byggprojekt.

  Mätteknik

  Våra miljökonsulter utför tillförlitliga vibrationsmätningar som enkelt och tydligt visar dig på vilket sätt du i ditt vibrationsalstrande arbete påverkar din omgivande miljö. På så sätt kan din omgivning känna sig trygg.

  Referensprojekt

  Här kan du hitta projekt som visar på vad vi arbetar med och hur du som beställare kan använda dig av oss.

  Mark- och Anläggningsteknik

  Metron är en oberoende miljökonsult som genomför tekniska utredningar vid mark- och anläggningsarbeten. Våra analyser erbjuder en djup förståelse för den omgivande miljön – både ovan och under jord. Det här gör att vi kan hjälpa våra kunder med att utveckla optimala arbetsplaner med fokus på effektivitet och säkerhet med minsta möjliga miljöpåverkan. Allt för att trygga omgivningen runt ert byggprojekt.

  Kontakta oss för konsultation

  Metron Miljökonsult AB erbjuder konkreta tekniska lösningar med klara ställningstaganden.