Miljökonsult inom markteknik och anläggningsteknik

Metron Miljökonsult är ett oberoende konsultföretag med huvudfokus på vibrationer från mark- och anläggningsarbeten och dess påverkan på omgivningen.

Våra analyser erbjuder en djup förståelse för den omgivande miljön – både ovan och under jord. Det här gör att vi kan hjälpa våra kunder med att utveckla optimala arbetsplaner med fokus på effektivitet och säkerhet med minsta möjliga miljöpåverkan. Metron arbetar i nära samarbete med beställare, myndigheter, entreprenörer och tredje man. Våra miljökonsulter hjälper dig gärna med riskanalyser, besiktningar och vibrationsmätningar. Allt för att trygga omgivningen runt ert byggprojekt.

Vill du att vi ringer dig för en konsultation?


  Läs våran policy här!


  Riskanalys

  Vi på Metron upprättar en riskanalys som hjälper dig under hela ditt projekt. Med rätt analys och föreslagna åtgärder minskar risken för skador på omgivningen.

  Besiktning

  Metron utför besiktning som oberoende miljökonsulter helt i enlighet med Svensk Standard SS 460 48 60. Besiktningförfarandet är ett stort steg för att trygga omgivningen runt ert byggprojekt.

  Mätteknik

  Våra miljökonsulter utför tillförlitliga vibrationsmätningar som enkelt och tydligt visar dig på vilket sätt du i ditt vibrationsalstrande arbete påverkar din omgivande miljö. På så sätt kan din omgivning känna sig trygg.

  Referensprojekt

  Här kan du hitta projekt som visar på vad vi arbetar med och hur du som beställare kan använda dig av oss.

  Kontakta oss för konsultation

  Metron Miljökonsult AB erbjuder konkreta tekniska lösningar med klara ställningstaganden.

   Vibrationsmätning

   Vid markarbeten, sprängningar och andra typer av vibrationsalstrande arbeten påverkas omgivningen.

   Våra miljökonsulter hjälper er med allt från vibrationsmätningar till riskanalyser och tar fram underlag och planer på hur ni kan förbättra er verksamhet. Med en noggrann övervakning av vibrationsnivåerna förenklas planeringen av arbetet. Den direkta strömmen av information gör det enkelt att ändra och anpassa metod och beräkningar.

   Läs mer om vibrationsmätningar här

   Bullermätning

   Metron utreder bullernivåer vid alla typer av verksamheter och utför bullermätningar vid allt från bostäder, arbetsplatser, industrier till motorvägar och runt omkring byggen.

   Beroende på vad det är för verksamhet utför vi bullermätningar inomhus eller utomhus genom olika metoder. Vi erbjuder exakta bullermätningar med instrument som Sigicoms system INFRA, S 50 Sound Level Master. Mätsystemet levererar Peak och Leq värden, tidsstyrda efter Naturvårdsverkets bullerkriterier.

   Läs mer om bullermätningar här