Vattenprovtagning

Vattenprovtagning i samband med sprängning

Ett bygg- eller anläggningsarbete som utförs i närhet till vattentäkt kräver särskild varsamhet. Vibrationer som uppstår vid sprängning eller andra verksamheter kan sprida sig lång väg, öppna upp sprickor eller röra upp lera och sand och på så vis orsaka förändringar i vattnet. Förändringarna kan innebära skada på både natur och människa.

Kontroll av vattenkvalitét

För att kontrollera vattenkvalitén utför vi på Metron regelbundna vattenprovtagningar. På så vis kan du snabbt upptäcka eventuella skador eller förändringar under ditt arbete.

Metron erbjuder:
Vattenprovtagning i flera steg under planeringsfasen, efter påbörjat eller avslutat arbete
Mätning av vattnets kvalitet och renhet
Vattnets nivå, kapacitet och flödesstyrka
Mätning av vattnets innehåll av kemikalier, metaller, radon mm.

För mer information kontakta oss

Tel: 010-455 93 00
info@metron.se

..eller så ringer vi upp dig!


    Läs våran policy här!