Sprängteknik

Sprängteknik

Säker sprängning med rådgivning

Sprängning är en komplicerad teknik som för med sig många risker. Risker kopplade till både utrustning, kringliggande byggnader och inte minst för människor. Metron Miljökonsult erbjuder dig en kvalitativ, djupgående och säker sprängteknisk rådgivning vid alla typer av komplicerade sprängningar. Allt för att du ska känna dig trygg och säker.

20 års praktisk erfarenhet av sprängarbete

Hos oss hittar du högutbildad personal med kunskap och erfarenhet av både teknisk berggrundsgeologi samt 20 års praktisk erfarenhet av sprängarbete. Vi arbetar utifrån gällande arbets- och miljölagstiftning med ett tydligt fokus på säkerhets- och kostnadsoptimering. Efter utförd analys hjälper vi dig att designa och beräkna sprängladdningarna för bästa möjliga resultat. Kontroller kan utföras kontinuerligt och för att anpassa planen efter ditt behov.

Kontakta oss för mer information.

010-455 93 00
info@metron.se