Norra Kajen

Norra Kajen

På Norra Kajen i Sundsvall omvandlas industrimark till en ny stadsdel. 2500 bostäder i flervåningshus och radhus samt grönområden, förskolor och gång och cykelstråk planeras längs med Sundsvallsfjärdens inlopp.

Våren 2014 upprättade Metron den första riskanalysen med avseende på vibrationsalstrande verksamhet. Metron har sedan dess upprättat ett flertal riskanalyser och som oberoende konsult utfört syneförrättningar åt ett flertal aktörer som t.ex. NCC Sverige AB och PEAB Sverige AB.

Metron ser fram emot att få fortsätta att vara del i projektet.