Gemensamma projekt

Bergtäkter

Vi har ett gott samarbete med bl a SKANSKA rörande vibrationsmätning kring ett antal bergtäkter. Dessa täkter ligger bland annat i Bohus…

Läs mer