Genomfart Sundsvall
Trafikverket bygger en tillgänglig och säker stadsmiljö.

Genomfart Sundsvall

Gamla E4:an mellan Sundsvalls Resecentrum och Skönsberg ska byggas om till en stadsgata och bidra till en tillgänglig och säker stadsmiljö. Ombyggnationen görs i etapperna Selångersån – Skönsberg och Resecentrum – Selångersån.

Som oberoende konsult har Metron fått möjligheten att utföra syneförrättningar av tredjemansfastigheter samt ansvara för vibrationsmätningar inom projektet.