Vasaparken

Falu kommun avser att bygga om och bygga till Vasaparken i centrala Falun. Projektet med byggstart 2019 är uppdelat i tre stycken etapper vilka utgörs av ett nytt torg som en entré till parken, nytt parkområde med bland annat aktivitetsytor och i sista etappen utförs markarbeten inför nybyggnation.

Metron Miljökonsult har upprättat en riskanalys och utför besiktning och vibrationsmätning i projektet.