Sundsvall Logistikpark

Metron är stolta över att få vara en del av Sundsvall växer.

I Sundsvall byggs en ny logistikpark med ambition att bli ett av Sveriges viktigaste transportnav. Sundsvall Logistikpark sammanför väg, järnväg och sjöfart genom att bygga en ny järnvägslösning, kombiterminal, containerhamn samt etableringsytor.

I samband med dessa arbeten så sätts det stora krav på vibrationer och dess påverkan på omgivningen. I närområdet finns känsliga industrier, bergrum, ledningar samt bostäder.

Säkrar omgivningen i projekt Sundsvall Logistikpark

Vi på Metron har fått förtroendet att säkra omgivningen genom att upprätta riskanalys, vibrationsmätning, syneförrättning av tredjemans fastigheter samt vara stöd med sprängteknisk kompetens.

För mer information: sundsvalllogistikpark.se och sundsvallvaxer.se