Studentboenden i Kronoparken

Studentboenden i Kronoparken

Nybyggnation av studentlägenheter i Kronoparken. Projektbolaget Nischer Karlstad 1 bygger nya bostäder vid Kronoparken i Karlstad. Sprängnings-, schakt- och packningsarbeten utförs.

Metron har fått i uppdrag att uppföra riskanalys, besiktiga omkringliggande fastigheter samt utsättning av mätpunkter för vibrationsmätning.