BRF Polaris

BRF Polaris

HSB bygger totalt 95 nya lägenheter fördelade på två hus i centrala Skellefteå.

Metron har fått uppdraget att leverera riskanalys i projektet med avseende på vibrationsalstrande verksamhet. Vidare kommer metron att utföra syneförrättning och bistå beställaren med vibrationsmätning under projektets gång.

Metron ser fram emot att att vara del i projektet.