ÖFL Marks Kommun

Vibrationsmätning vid ÖFL-arbete i Marks kommun

Under de senaste åren har Marks kommun satsat hårt på att dra kommunala vatten och avloppsledningar till många av invånarna i kommunen. Metron har kontinuerligt fått förnyat förtroende av utförande entreprenör, Skanska, sedan vi fick det första uppdraget i det här området i början på 2017.

Vi har under dessa drygt 2 åren besiktat drygt 190 fastigheter, vibrationsmätt på 135 platser under pågående arbete och skrivit 7 riskanalyser för olika deletapper i detta stora VA-arbete. Under våren 2019 har vi 5 av dess projekt aktiva parallellt och ibland överlappande. Vi håller en god kontakt med platsansvariga på Skanska såväl som vår kontaktperson på Marks kommun.

Genom väl fungerande kommunikation gör vi vårt bästa för att deras arbete ska flyta på så smidigt och sömlöst som möjligt när det gäller omgivande byggnader och arbetets påverkan på dessa. Vi ser fram emot att få fortsätta att vara del i projekt som förser Marks kommuns invånare med kommunalt vatten och avlopp.