Lennheden

Borlänge Energi avser att bygga ut det kommunala avloppet i Lennheden, Borlänge kommun. Då kommunalt avlopp saknas inom området och som en del av skyddet runt vattentäkten i Lennheden kommer Borlänge Energi bygga ut spillvattennätet i Lennheden, Duvnäs, Koppslagårdarna, Gagnbro och Solbacka och ansluta de enskilda avloppen.

Projektet har byggstart vid årsskiftet 2020-2021.

 

Metron har fått uppdraget att upprättat riskanalys och utföra besiktning och vibrationsmätning i projektet.