Inner glow overlay

Vibrationsmätning / Vibrationsanalys

 

Vibrationsmätning och -analys vid sprängning och trafik

Under mark- och anläggningsarbeten påverkas den omgivande miljön på många olika vis. Vibrationer sträcker sig långt och kan skapa förändringar både i mark men också i vatten. Metron Miljökonsult har vibrationer som huvudfokus och vi utför pålitliga vibrationsmätningar som enkelt och tydligt visar dig på vilket sätt du i ditt vibrationsalstrande arbete påverkar din omgivande miljö. Svensk standard ligger till grund för arbetet med vibration- och luftstötsvågsmätning.

Vi på Metron använder oss av egenutvecklad mätutrustning som särskilt är framtagen för att mäta vibrationer med mycket stor känslighet och precision. All vibrationsmätning sker automatiskt genom GPRS/3G och åskådliggörs i vårt webbaserade system TellUs. Larmnivåer sätts och går ut som SMS om vibrationsnivåerna skulle bli höga. Detta ger dig möjlighet att ta del av aktuell information direkt när den inträffar.

Med en noggrann övervakning av vibrationsnivåerna förenklas planeringen av arbetet. Den direkta strömmen av information gör det enkelt att ändra och anpassa sin metod och sina beräkningar. På så sätt kan arbetet löpa snabbt och smidigt samtidigt som risken för oväntade skador i omgivningen minimeras.

Metron erbjuder

  • Vibrationsmätning vid pålning, packning, sprängning och spontning.
  • Luftstötsmätning
  • Specialanpassning för mätning av komfortstörning från tåg- och fordonstrafik.
  • Mätresultat via sms- eller epost-larm

Pålitliga vibrationsmätningar är en grundläggande förutsättning för säker sprängning. När en sprängladdning detonerar så skickas chockvågor och vibrationer genom stora områden avberg och mark. Så om laddningen inte är uträknad på rätt sätt kan detta orsaka skador imiljön och närliggande byggnader.

Mätning och analys av vibrationer är vårt huvudområde. Vi erbjuder exakt och detaljeradinformation som underlättar vid alla typer av bygg- och anläggningsverksamhet.

Med en noggrann koll på vibrationsnivåerna går det mycket enklare att planera arbetet. Dendirekta strömmen av information gör det lätt att ändra och anpassa sin metod och sinaberäkningar. På så sätt kan man göra största möjliga framfart, samtidigt som man minimerarrisken för oväntade skador i omgivningen.

Specialiserad utrustning för ökad kontroll

Vi använder oss av egenutvecklad utrustning, som är framtagen för att mäta vibrationer medextrem känslighet och precision. Mätsystemen FRED 04 och FRED 05 är mycket säkra ochkostnadseffektiva mätinstrument, som är anpassade för att övervaka alla typer avvibrationsalstrande verksamhet. De används regelbundet vid anläggningsarbeten såsomsprängning, packning, pålning och spontning, och är dessutom specialanpassade för attmäta komfortstörningar från tåg- och fordonstrafik.

Kort om Metron

Vår unika kompetens är välutbildad personal, lång erfarenhet samt egenutvecklade mätinstrument. Metron bedriver sin verksamhet i Göteborg, Sundsvall och Falun. Genom stor flexibilitet har vi vårt arbetsfält över hela landet.

Göteborg

Mölndalsvägen 24
412 63 Göteborg
Tel: 031-800420
Fax: 031-800425

Sundsvall

Fredsgatan 5
852 36 Sundsvall
Tel: 060-157460
Fax: 060-157467

Falun

Kompanivägen 13
791 40 Falun
Tel: 023-22150