Inner glow overlay
 
 

Våra tekniska utredningar är konkreta med klara ställningstaganden avseende orsakssamband eller inte.

 

 

Säker sprängning med rådgivning från Metron Miljökonsult

Säker sprängning

Sprängning är en komplicerad teknik som för med sig många risker. Risker kopplade till både utrustning, kringliggande byggnader och inte minst för människor. Metron Miljökonsult erbjuder dig en kvalitativ, djupgående och säker sprängteknisk rådgivning vid alla typer av komplicerade sprängningar. Allt för att du ska känna dig trygg och säker.

Hos oss hittar du högutbildad personal med kunskap och erfarenhet av både teknisk berggrundsgeologi samt 20 års praktisk erfarenhet av sprängarbete. Vi arbetar utifrån gällande arbets- och miljölagstiftning med ett tydligt fokus på säkerhets- och kostnadsoptimering. Efter utförd analys hjälper vi dig att designa och beräkna sprängladdningarna för bästa möjliga resultat. Kontroller kan utföras kontinuerligt och för att anpassa planen efter ditt behov.

Sprängteknisk rådgivning

Metron Miljökonsult hjälper dig med rådgivning i samband med sprängning. Vi utför bergkartering och bergkvalitetsbedömningar. Bergförstärkning – bultning och skrotning. Entreprenadbesiktning avseende bergentreprenader samt inklinometermätning av borrhål.

Metron erbjuder

  • Sprängteknisk rådgivning
  • Mätning av vibrationer samt luftstötsvåg
  • Analyser
  • Beräkning av sprängladdning
  • Löpande kontroll av berget för att kontinuerligt bedöma situationen.
  • Bergkartering och bergkvalitetsbedömningar
  • Bergförstärkning – bultning, skrotning
  • Entreprenadbesiktning avseende bergentreprenader
  • Inklinometermätning av borrhål

Kontakta oss på Metron för mer information >>

Kort om Metron

Vår unika kompetens är välutbildad personal, lång erfarenhet samt egenutvecklade mätinstrument. Metron bedriver sin verksamhet i Göteborg, Sundsvall och Falun. Genom stor flexibilitet har vi vårt arbetsfält över hela landet.

Göteborg

Mölndalsvägen 24
412 63 Göteborg
Tel: 031-800420
Fax: 031-800425

Sundsvall

Fredsgatan 5
852 36 Sundsvall
Tel: 060-157460
Fax: 060-157467

Falun

Kompanivägen 13
791 40 Falun
Tel: 023-22150