Besiktning

Syneförrättning - Besiktning

I och med att ett vibrationsalstrande markarbete utförs kan omgivande byggnader påverkas. För att du som tredje man ska ha möjlighet att påvisa om verksamheten orsakat några förändringar på din fastighet utför vi på Metron syneförättning-
/besiktning.

Vi besiktigar sprickförekomst på kringliggande objekt innan ett vibrationsalstrande arbete startar och efter för att säkerställa att fastigheten inte utsatts för förändringar kopplade till vibrationer.

Kort om Metron

Vår unika kompetens är välutbildad personal, lång erfarenhet samt egenutvecklade mätinstrument. Metron bedriver sin verksamhet i Göteborg, Sundsvall och Falun. Genom stor flexibilitet har vi vårt arbetsfält över hela landet.

Göteborg

Mölndalsvägen 24
412 63 Göteborg
Tel: 031-800420
Fax: 031-800425

Sundsvall

Fredsgatan 5
852 36 Sundsvall
Tel: 060-157460
Fax: 060-157467

Falun

Kompanivägen 13
791 40 Falun
Tel: 023-22150