Metron öppnar kontor i Skellefteå

Metron öppnar kontor i Skellefteå

Efterfrågan på våra tjänster fortsätter att växa i den norra delen av landet och därför öppnar Metron ett kontor i Skellefteå. Skellefteå kommun är i en expanderande fas där stadsbilden förändras dagligen. Nya bostäder presenteras, vägnätet utvecklas och grönområden växer fram.

Kommunen strävar att vara 80 000 invånare år 2030.

I takt med att staden växer ställs det stora krav på att bostäder och infrastruktur håller, och ännu större krav på att vibrationer från omgivningspåverkan minimeras. Det är där vi kan hjälpa samhället att trygga omgivningen” säger Metrons VD Ann-Sofie Wessberg.

Metron ser fram emot att skapa nya kontakter och samarbetspartners.