Metron öppnar kontor i Karlstad

Metron öppnar kontor i Karlstad

I samband med att efterfrågan av Metrons tjänster växer så kommer Metron att öppna ett nytt kontor i Karlstad.

Karlstads kommun har plockat fram en tillväxtstrategi där det satts tydliga mål till att nå visionen Livskvalitet Karlstad 100 000, det vill säga att vara en kommun där minst 100 000 invånare vill bo och leva.

”Karlstad ligger i en expansiv region och geografiskt sett ligger Karlstad väldigt bra till. Det är med stor förväntan vi gör den här satsningen och vi ser framemot nya samarbetspartners.

I och med att staden växer så ställs det större krav på att bostäder och infrastruktur ska hålla och utvecklas. Därigenom sätts det även större krav på att omgivningspåverkan orsakad av vibrationer minimeras. Det är där vi kommer in i bilden och kan erbjuda våra kunder ett helhetskoncept” säger Metrons VD Ann-Sofie Wessberg.