Inner glow overlay
 
 

Metron Miljökonsult vision är att uppfattas som det bästa kunskapsföretaget avseende vibrationsteknik inom mark och anläggning, med tillgång till det mest kompetenta mätsystemet på marknaden.  

Aktuellt

2014-12-09

Norrlandet, Gästrike Vatten

Norrlandet är beläget vid Gävlebuktens norra kust och är känt för sina många vackra öar, sommarvillor och fiske.

Under 2014-2016 bygger Gästrike Vatten ut det allmänna vatten- och avloppsnätet inom Norrlandet.

Utbyggnaden av ledningsnätet omfattar ca 850 fastigheter och sträcker sig från Engeltofta till Harkskär och kommer ske i 3 etapper under 2015-2016.

Från och med december 2014 kommer Metron att utföra riskanalyser, för- och efterbesiktningar, utsättning av mätpunkter för vibrationsmätning, nivåmätning i brunn samt vattenprovtagning inom området Norrlandet.

2014-10-01

Välkommen Mattias - Marknad, Teknisk Konsult

Mattias Westberg har sedan i oktober förstärkt Göteborgskontoret. Mattias är Teknisk Konsult och Marknadsföringsansvarig. Han kommer förutom med sin positiva inställning och sitt engagemang, bidra med sina tidigare erfarenheter och kunskaper om branschen samt marknadsföring av företaget. 

Mattias Westberg
Marknad, Teknisk Konsult 
070-885 05 40 
mattias.westberg@metron.se 

2014-08-15

Välkommen Lina - Byggnadsingenjör

Lina Frick har sedan i augusti 2014 förstärkt Göteborgskontoret. Lina är utbildad byggnadsingenjör och har förutom sin positiva energi och engagemang kunskap om byggnadskonstruktion, byggmaterial och byggnadsutformning.

Lina Frick
Byggnadsingenjör
070-885 22 79
lina.frick@metron.se

2014-05-01

Välkommen Patrik Hemmingsson - Sprängteknisk Konsult

Patrik Hemmingsson har sedan i maj 2014 förstärkt Göteborgskontoret. Patrik är Sprängteknisk Konsult och har i 20 år arbetat som sprängtekniker.
Förutom sin positiva inställning, sitt engagemang har han en mångårig kunskap och praktisk erfarenhet om sprängteknik.

Patrik Hemmingsson
Sprängteknisk Konsult
070-385 04 20
patrik.hemmingsson@metron.se

2014-02-24

Välkommen Patrik Johannesson - Teknisk Konsult

Sundsvallskontoret har sedan i februari förstärkts med Patrik Johannesson. Patrik är Teknisk Konsult och förutom sin positiva energi och sitt engagemang, sin fleråriga kunskap inom vibrationsteknik. Han har tidigare erfarenhet ifrån arbetet med projekt E4 Sundsvall.

Patrik Johannesson
Teknisk Konsult
070-487 19 77
patrik@metron.se

Kort om Metron

Vår unika kompetens är välutbildad personal, lång erfarenhet samt egenutvecklade mätinstrument. Metron bedriver sin verksamhet i Göteborg, Sundsvall och Falun. Genom stor flexibilitet har vi vårt arbetsfält över hela landet.

Göteborg

Mölndalsvägen 24
412 63 Göteborg
Tel: 031-800420
Fax: 031-800425

Sundsvall

Fredsgatan 5
852 36 Sundsvall
Tel: 060-157460
Fax: 060-157467

Falun

Kompanivägen 13
791 40 Falun
Tel: 023-22150