Ludvika Lasarett

Sprängningsarbeten utförs under hösten 2019 då Regionsfastigheter anlägger en ny vattenledning inne på sjukhusområdet i anslutning till Ludvika Lasaretts byggnader.

Metron Miljökonsult utför besiktning och vibrationsmätning i projektet.