Brf Famnen, Göteborg

Sprängteknisk rådgivning för huvudvattenledning inom Brf Famnen, Göteborg
I samband med att Veidekke Entreprenad under 2015 har uppfört nya bostadshus, har Metron Miljökonsult utfört besiktning samt vibrationsmätning.

Metron har även bidragit med sprängteknisk rådgivning för sprängarbeten intill en befintlig huvudvattenledning inom riskområdet.