Utbyggnad av ostkustbanan

Trafikverket, Utbyggnad av ostkustbanan mellan Furuvik – Skutskär
Trafikverket utför nybyggnation samt bygger ut ostkustbanan och delar av väg 76. Metron kontrollerar omgivningspåverkan. Vi har även upprättat riskanalys, utfört ca 110 besiktningar och 35 mätpunkter för vibrationsmätning.