NCC Construction AB, Hyllie

NCC bygger ett nytt kontorshus i Hyllie med byggstart under 2014. NCC kommer själva att flytta in i den nya byggnaden. Metron utför i samband med nybyggnationen utsättning av mätpunkter för vibrationsmätning.