Utbyggnad av VA-nät inom Norrlandet

Norrlandet är beläget vid Gävlebuktens norra kust och är känt för sina många vackra öar, sommarvillor och fiske.

Under 2014-2016 bygger Gästrike Vatten ut det allmänna vatten- och avloppsnätet inom Norrlandet. Utbyggnaden av ledningsnätet omfattar ca 850 fastigheter och sträcker sig från Engeltofta till Harkskär och kommer ske i 3 etapper under 2015-2016.

Från och med december 2014 kommer Metron att utföra riskanalyser, för- och efterbesiktningar, utsättning av mätpunkter för vibrationsmätning, nivåmätning i brunn samt vattenprovtagning inom området Norrlandet.