Trelleborgsbanan SVEAB

Trelleborgsbanan byggs om för att anpassas för persontrafik. Nya pågatågsstationer ska byggas i Trelleborg, Östra Grevie och Västra Ingelstad. Stationen i Trelleborg ska byggas i det gamla stationsläget. För att öka säkerheten på banan byggs också fem planskilda korsningar längs sträckan. I samband med detta byggs ett flertal nya vägar samt att samtliga obevakade järnvägskorsningar kommer att tas bort.

Metron har i samband med projektet utfört en riskanalys. Ca 30 besiktningar och utsättning av ca 20 mätpunkter för vibrationsmätning kommer även att utföras under projektets gång.