Ombyggnation av Falu resecentrum

Ombyggnationen av Falu resecentrum är ett samverkansprojekt mellan Trafikverket, Falu kommun och Dalatrafik. De utför omfattande ombyggnationer av Falu centrum avseende vägar, järnväg, gång- och cykelvägar samt parkområden. Metron kontrollerar omgivningspåverkan från samtliga entreprenadområden.